Historie

Spillestedet på Espergærde Gymnasium & HF (2018-2022)

Julefrokost 2018 under private forhold

Espergærde Skakklub før og nu

Espergærde Skakklub har rødder tilbage til 1920'erne og 30'erne; men den nuværende klub regner sin stiftelse fra et møde på det daværende Hotel Gefion den 12. oktober 1942.

På dette møde valgtes min fader, købmand N. K. Pedersen, som formand, og som sådan virkede han til 1950, bortset fra et enkelt år, hvor jeg afløste ham.

Allerede i 1944 var klubben oppe på at have 35 medlemmer, et imponerende antal, når man betænker, at Espergærde på det tidspunkt endnu nærmest var et lille fiskerleje med under 1000 indbyggere. Vi er stadig et par stykker i klubben fra denne periode, nemlig Erik Bendtsen og mig selv.

I 1950 var det ikke muligt at fortsætte klublivet, og klubben gik i dvale; men vi opretholdt medlemsskabet af Dansk Skak Union og opbevarede klubbens materialer, så der var et grundlag at starte på, da klubben blev genoplivet ved et møde på det daværende "Solhavegården" den 30. november 1959.

To af dem, der valgtes til bestyrelsen dengang, kom til at spille en meget stor rolle for klubben de følgende år.

Helge Jensen begyndte sin skakkarriere som sekretær, kasserer, turneringsleder og redaktør af klubbladet. I 1964 blev han valgt som formand og startede samme år Skoleskak i Snekkersten. Helge virkede som formand i 34 år, til 1998. Hans energiske, karismatiske lederstil indbragte ham alle relevante æresbevisninger.

Han blev i øvrigt assisteret på fortrinlig vis af sin charmerende kone Sonia.

Frode Henriksen forblev i bestyrelsen i 27 år og passede derefter i nogle år klubbens kantine samtidig med, at han virkede i klubbens støtteforening, Espergærde Skakklubs Venner.

Skoleskakarbejdet udvidedes, således at der blev tilbudt skakundervisning på de fleste af skolerne i området, og herved grundlagdes en stor juniorafdeling. En vigtig hjælp for formanden i dette arbejde var Poul Kleiminger, der også er den spiller, som har rekorden for flest 1. holdskampe - 117.

En anden, der prægede klubbens store udvikling i 1960´erne og 1970´erne var klubbens første æresmedlem, Jørgen Andersen. En succes gennem mange år, en hurtigturnering påskelørdag, benævnes hans Mindeturnering.

Genetableringen af Espergærde Skakklub fandt sted samtidig med, at befolkningstilvæksten i Espergærde-området virkelig tog fart, og ved en bevidst lagt linie fra bestyrelsens side, hvor man lagde vægt på skaklige tilbud for alle kategorier af spillere, lykkedes det at øge medlemstallet til mere end 100 seniormedlemmer og ca. 25 juniorer. I de første år af 90´erne hørte klubben til blandt de største i landet.

Espergærde Skakklubs klubblad har været et uvurderligt bindemiddel mellem klubbens medlemmer. Det begyndte i 1963 som et lille nyhedsblad, blev i 1979 til det nuværende Springeren, da Svend Erik Lolle tiltrådte som redaktør, hvilket hverv han bestred indtil for et par år siden samtidig med, at han enten var næstformand eller sekretær eller hold- og turneringsleder.

Klubbens storhedstid begyndte vel i 1969-70, da 1. holdet rykkede op 3. division, og dermed opstod fornyet interesse for at spille holdskak. I 1983-84 havde klubben ikke mindre end 9 hold tilmeldt.

Et års tid senere var Bjarke Kristensen kommet som spillende træner, og et par af de oprindelige skoleskakspillere, Nikolaj Borge og Tomas Hutters, havde nået en styrke som nr. 11-12 på Dansk Skak Unions styrkeliste.

I 1996-97 gav holdturneringen et flot Danmarksmesterskab til 1. holdet. I en årrække havde 1. holdet fået sponsorindtægter og tilskud fra støtteforeningen Espergærde Skakklubs Venner.

Denne støtteforening virkede i 12 år - til 1998 - med Grethe Henriksen som formand. Den afholdt bankospil og skaffede mange midler til skakklubbens aktiviteter såsom at sende juniorer til udenlandske turneringer, yde støtte til rejseudgifter i holdturneringerne eller give klubbens økonomi en "saltvandsindsprøjtning".

Nu er Jens Kornbæk Pedersen - tidligere klubformand og mangeårigt bestyrelsesmedlem - formand for Vennerne. De driver skakklubbens kantine og hjælper med de mere begrænsede midler især med støtte til klubbens juniorer.

I 1999 begyndte en nedgangsperiode for skakklubben med nedrykning for 1. holdet, nedgang i medlemstallet, underskud på regnskabet og svigtende interesse for klubturneringen m.v. Dertil har det været mere end vanskeligt at få besat posterne som formand samt turnerings- og holdledere m.v.

Fini Pode Pedersen 


En bestyrelse blev dog etableret uden formand, og klubben blev herefter ledet af Ebbe Kallenberg som næstformand i mange år. Medlemstallet stabiliserede sig omkring 25-30 faste medlemmer, som ikke ville høre tale om at slutte sig sammen med andre klubber, men som ønskede at spille under de forhold, som de var vant til.

Også alle turneringer blev videreført, og aktiviteterne fortsatte uændret dog i mindre skala. I 2013 akcepterede Ebbe Kallenberg så endelig formandsposten, da han samtidig fik en aktiv bestyrelse til at deltage i ledelsen af klubben.

I dag er klubben i god gænge, om end i mindre omfang end de store dage for 20-30 år side. Der er styr på økonomien og som alle kan se, så har vores klubblad ”Springeren” også fået en ansigtsløftning, ligesom vores hjemmeside i dag er aktiv og opdateret.

Steen Olesen

ES KLUBMESTERSKAB

År           Vinder

2023/24    ??

2022/23    Verner Hansen

2021/22    Thomas Find Kokfelt

2020/21    ikke spillet pga Corona

2019/20    Thomas Find Kokfelt

2018/19    Thomas Find Kokfelt

2017/18    Verner Hansen

2016/17    Thomas Find Kokfelt

2015/16    Christian Pedersen

2014/15    Christian Pedersen

2013/14    Christian Pedersen

2012/13    Christian Pedersen

…        …